Máte zájem přímo investovat do perspektivních projektů ? Máte vlastní disponibilní kapitál, který můžete použít pro investici, jejíž  úspěch jste schopen podpořit svými manažerskými zkušenostmi, odbornými znalostmi  a kontakty?

VALUE ADDED, a.s. shromažďuje kontakty na investory, kteří mají zájem o investování do zajímavých a nadějných  projektů. Postupně  budujeme  neformální síť  kvalifikovaných investorů, schopných financovat  prověřené nadějné projekty.
 
Do této neformální sítě investorů patří:
 
- investiční andělé (Business Angels), tj.  soukromí investoři s konkrétní podnikatelskou nebo manažerskou zkušenosti,
- soukromé fondy rizikového financování ( seed fondy, Venture fondy, ….),
- institucionální fondy rizikového podnikání (specializované fondy a programy EU, fondy založené k podpoře inovativního podnikání)¨


Investorům spolupracujícím se VALUE ADDED, a.s. poskytujeme bezplatně tyto služby:
- prověřování předkládaných projektů a výběr perspektivních projektů podle kritérií přijatelnosti,
- předávání strukturovaných  informací o  prověřených projektech našich klientů vhodných k investování. Investor si může předem stanovit  jaké druhy projektů ho zajímají  (obor podnikání, lokalita, výše investice, fáze projektu aj.),

Spolupráce s investorem probíhá na osobní a důvěrné úrovni, způsob spolupráce je předem dohodnut a průběžně upřesňován. Naše služby poskytujeme investorům poté, co nám dokáží, že jsou dostatečně srozuměni s rizikem  investic do start-up a rozvojových projektů  a že disponují minimálně 1 500 000 Kč  určenými  pro tento druh investic. 

Pokud máte zájem stát se investorem, který bude mít přistup k projektům prověřovaných firmou VALUE ADDED, a.s., prosím, navažte s námi kontakt telefonem nebo emailem. Bude nám potěšením s Vámi vstoupit v osobní jednání a  dohodnout nezbytné  podrobností spolupráce. Zařazení mezi spolupracující investory je bezplatné.

Upozorňujeme, že našimi klienty jsou  nositelé projektů a konečné posouzení přijatelnosti investice je vždy záležitostí investora, který si v případě potřeby  musí vyhledat  potřebný právní, daňový a jiný servis k zajištění svého investičního rizika.

 
Posláním VALUE ADDED, a.s. je filtrovat z množství návrhů ty,  o kterých jsme přesvědčení, že mohou uspět. Poskytneme Investorům  všechny informace o trhu, které máme, ale nedáváme investiční doporučení, neboť  to by pro nás bylo konfliktem zájmů, který nechceme dopustit.
 
Čím více vás  poznáme, tím pro nás bude snadnější nabídnout vám ten pravý projekt. Poskytněte nám proto co nejvíce informací o svých zájmech a zkušenostech, najděte si čas na setkání s námi, abychom se vzájemně seznámili s našimi pracovními  metodami, které používáme. Budeme se snažit  porozumět co nejvíce tomu jaký business nebo tým hledáte pro svoji investici. Tímto způsobem se dostanete  k nejlepším příležitostem.

        
Kontakty : telefon:       , e-mail:   
 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023