VALUE ADDED, a.s. uplatňuje politiku „Corporate Social Responsibility“ v následující struktuře:

- vzdělávání společníků a zaměstnanců;
- časová banka společníků a zaměstnanců pro projekty nevládních neziskových organizací a obcí;
- přímá finanční podpora Nadace SOTERIA a nekomerční nájem několika nadací v sídle společnosti;
- cílená podpora vybraných projektů neziskového sektoru.

2022

V roce 2022 společníci firmy poskytli dary a plnění v celkové výši 97.000 Kč, a to následujícím příjemcům:

16.000 Kč - Nadace mezinárodního domu modliteb,
16.000 Kč - České studny, z.s.
10.000 Kč - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dvakačovicích, 
11.000 Kč - POST BELLUM - finanční dar  na provoz neziskové organizace,
11.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora Kurzů Alfa,
11.000 Kč - Nadační fond Nejdřív doma,
11.000 Kč - Nadace SOTERIA,  
11.000 Kč - Nadační fond Arnošta z Pardubic.

2015

V roce 2015 společníci firmy poskytli dary a plnění v celkové výši 40.349 Kč, a to následujícím příjemcům:

10.000 Kč - OÁZA, o.s. - finanční podpora činnosti občanského sdružení OÁZA v Mníšku pod Brdy
10.000 Kč - Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice - finanční příspěvek na pořízení pamětní desky připomínající oběti 2. světové války
4.000 Kč - Salesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora projektu Adopce nablízko,
2.000 Kč - BÉTEL CZ z.s. finanční dar na provoz svépomocné komunity v Kralupech nad Vltavou
2.000 Kč - POST BELLUM - finanční dar  na provoz neziskové organizace,
2.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora na vydávání časopisu Život víry,
2.000 Kč - Domov Petra Mačkov - finanční podpora na rozvoj péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova,
2.000 Kč - Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy - finanční dar  a věcný dar v hodnotě 4.349 Kč (Dny víry v Mníšku p.B.)
1.000 Kč - Občanský institut - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů,
1.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na podporu hlavní činnosti Kongregace,

2014

V roce 2014 společníci firmy poskytli dary a plnění v celkové výši 36.000 Kč, a to následujícím příjemcům:

10.000 Kč - OÁZA, o.s. - finanční podpora na rekonstrukci budovy na farní zahradě určené pro činnost sdružení OÁZA,
10.000 Kč - Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví - finanční dar bude využit na projekt Fenomén transformace.
4.000 Kč - Salesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora projektu Adopce nablízko,
2.000 Kč - BÉTEL CZ z.s. finanční dar na provoz svépomocné komunity v Kralupech nad Vltavou
2.000 Kč - POST BELLUM - finanční dar  na provoz neziskové organizace,
2.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora na vydávání časopisu Život víry,
2.000 Kč - Domov Petra Mačkov - finanční podpora na rozvoj péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova,
2.000 Kč - Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy - finanční dar na rekonstrukci prostor na farní zahradě nebo na příspěvek na pořádání kurzů Alfa ve farnosti,
1.000 Kč - Občanský institut - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů,
1.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na podporu hlavní činnosti Kongregace,

2013

V roce 2013 společnost poskytla dary a plnění ve výši 480.000 Kč následovně:

50.000 Kč - Nadace Soteria - finanční podpora na vnitřní chod nadace,
65.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - finanční podpora k pokrytí provozních nákladů, popř. na projekt „Komunitního centra“ na pozemcích nadace v Hloubětíně,
25.000 Kč. - Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy - finanční dar na rekonstrukci prostor na farní zahradě nebo na vybudování topení v kostele v Kytíně nebo na příspěvek na pořádání kurzů Alfa ve farnosti,
20.000 Kč - Domov Petra Mačkov - finanční podpora na rozvoj péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova, 40.000 Kč - Salesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora projektů Velehrad - Balónkem na pomoc a Adopce nablízko,
20.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora na vydávání časopisu Život víry,
20.000 Kč - POST BELLUM - finanční dar  na provoz neziskové organizace,
100.000 Kč - Římskokatolická farnost Stará Ves nad Ondřejnicí - z daru bude 50.000 Kč využito na stavbu dětského hřiště na farní zahradě a opravu varhan a 50.000 Kč na výměnu schodiště kaple v Domoradovicích,
100.000 Kč - OÁZA, o.s. - finanční podpora na rekonstrukci budovy na farní zahradě určené pro činnost sdružení OÁZA,
10.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu provozu nemocnice,
10.000 Kč - Občanský institut - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů,
20.000 Kč - Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví - finanční dar na na uhrazení jazykového přepisu a jazykových korektur v rámci projektu Fenomén transformace, který bude publikován s pomocí revue Prostor a revue Přítomnost. Projekt bude sloužit i pro platformu Moderní dějiny.

2012

V roce 2012 společnost poskytla dary a plnění ve výši 341.300 Kč v následující struktuře:

40.000 Kč - Nadace Soteria- finanční podpora, která bude využita na vnitřní chod nadace.
40.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - finanční podpora, která bude využita na pokrytí provozních nákladů, popř. na projekt „Komunitního centra“ na pozemcích nadace v Hloubětíně.
31.300 Kč - Konto Bariéry - dobročinná aukce obrazů.
25.000 Kč - Sbor Křesťanské Společenství Praha - peněžitý dar, který bude využit na provoz sboru KS Praha - Černý Most.
25.000 Kč. - Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy - finanční dar, který bude využit na částečnou úhradu provozních výdajů farnosti.
20.000 Kč - Domov Petra Mačkov - finanční podpora, která bude využita za účelem rozvoje péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova.
20.000 Kč - Selesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora, která bude využita na projekt Adopce nablízko.
20.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora, která bude využita na vydávání časopisu Život víry.
20.000 Kč - Farní sbor ČCE v Dvakačovicích - finanční dar, který bude využit na opravu kostela.
20.000 Kč - POST BELLUM - finanční dar určený na provoz neziskové organizace POST BELLUM.
15.000 Kč - Betel Česká republika - finanční podpora, která bude využita na provoz domu pro lidi v nouzi.
15.000 Kč - Římskokatolická farnost Melč - peněžitý dar určený k opravě vstupních dveří a výměně vnitřního osvětlení kostela.
10.000 Kč - Oáza, o.s. - finanční podpora, která bude využita na úhradu akcí pořádaných pro děti.
10.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu provozu nemocnice.
10.000 Kč - Akce D.O.S.T. - finanční podpora pro úhradu provozních výdajů občanské iniciativy D.O.S.T.
10.000 Kč - Centrum pro ekonomiku a politiku - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů.
10.000 Kč - Občanský institut - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů.

2011

V roce 2011 společnost poskytla dary a plnění ve výši 180.000 Kč v následující struktuře:
10.000 Kč - Nadace Soteria - finanční podpora, která bude využita na vnitřní chod nadace.
20.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - finanční podpora, která bude využita na pokrytí provozních nákladů, popř. na projekt „Komunitního centra“ na pozemcích nadace v Hloubětíně.
20.000 Kč - Selesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora, která bude využita na projekt Adopce nablízko.
20.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora, která bude využita na vydávání časopisu Život víry.
15.000 Kč - o.s. Betel Česká republika - finanční podpora, která bude využita na provoz domu pro lidi v nouzi.
20.000 Kč - Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov - finanční podpora, která bude využita za účelem rozvoje péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova.
10.000 Kč - Soukromý dětský domov Zbytiny - Koryto - finanční dar, který bude použit na pořízení drobného majetku potřebného k volnočasovým aktivitám dětí a zajištění některých individuálních potřeb dětí.
10.000 Kč - Oáza, o.s. - finanční podpora, která bude využita na úhradu akcí pořádaných pro děti.
10.000 Kč - Etické fórum ČR - finanční podpora, která bude využita na provozní náklady společnosti Etické fórum ČR, o.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání v oblasti etické výchovy, pořádání kurzů, seminářů a besed, podpora etiky v podnikatelském prostředí a osvětová činnost.
10.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu provozu nemocnice.
15.000 Kč - Město Hradec nad Moravicí - finanční dar, který bude využit pro vnitřní vybavení kaple v Domoradovicích.
10.000 Kč - Centrum pro ekonomiku a politiku - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů.
10.000 Kč -Občanský institut - finanční dar, který bude využit na vzdělávací projekty - výrobu publikací a pořádání seminářů.

2010

V roce 2010 společnost poskytla dary a plnění ve výši 77.500 Kč v následující struktuře:
10.000 Kč - Nadace Soteria - podpora studentů MOST HOLY TRINITY PARISH v Manile, Filipíny.
10.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - finanční podpora, která bude využita na pokrytí provozních nákladů, popř. na projekt „Komunitního centra" na pozemcích nadace v Hloubětíně.
10.000 Kč - Selesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora, která bude využita na projekt Adopce nablízko.
10.000 Kč - Křesťanská misijní společnost - finanční podpora, která bude využita na vydávání časopisu Život víry.
7.500 Kč - o.s. Betel Česká republika - finanční podpora, která bude využita na provoz domu pro lidi v nouzi.
10.000 Kč - Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov - finanční podpora, která bude využita za účelem rozvoje péče o uživatele a financování kulturních a sportovních aktivit, které nejsou pokryty rozpočtem domova.
5.000 Kč - Soukromý dětský domov Zbytiny - Koryto - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu rozšíření zázemí.
5.000 Kč - Oáza, o.s. - finanční podpora, která bude využita na úhradu akcí pořádaných pro děti.
5.000 Kč - Etické fórum ČR - finanční podpora, která bude využita na provozní náklady společnosti Etické fórum ČR, o.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání v oblasti etické výchovy, pořádání kurzů, seminářů a besed, podpora etiky v podnikatelském prostředí a osvětová činnost.
5.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu provozu nemocnice.

2009

V roce 2009 společnost poskytla dary a plnění ve výši 210.000 Kč v následující struktuře:
55.000 Kč - Nadace Soteria - podporu studentů MOST HOLY TRINITY PARISH v Manile, Filipíny.
50.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - podpora projektu "komunitního centra v Praze - Hloubětíně"
20.000 Kč – Selesiánská asociace Dona Bosca - SADBA - finanční podpora, která bude využita na projekt Adopce nablízko
20.000 Kč - Křesťanská misijní společnost – finanční podpora, která bude využita na vydávání časopisu Život víry.
15.000 Kč - O.s. Betel Česká republika – finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu výměny starých oken za plastová.
10.000 Kč - Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov - finanční podpora, která bude využita na nákup pomůcek do sociálně terapeutické dílny
10.000 Kč - Soukromý dětský domov Zbytiny - Koryto - finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu rozšíření zázemí.
10.000 Kč - Oáza, o.s. - finanční podpora, která bude vzužita na vybavení herny mateřského centra a na úhradu akcí pořádaných pro děti.
10.000 Kč – Etické fórum ČR – finanční podpora
10.000 Kč - Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského – finanční podpora, která bude využita na částečnou úhradu provozu nemocnice.

2008

V roce 2008 společnost poskytla dary a plnění ve výši 61.000 Kč v následující struktuře:
38.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - podpora projektu "komunitního centra v Praze - Hloubětíně"
6.000 Kč - Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov - finanční podpora
6.000 Kč - Soukromý dětský domov Zbytiny - Koryto - finanční podpora
6.000 Kč - Selesiánské středisko mládeže v Plzni - finanční podpora
5.000 Kč - Oáza, o.s. - finanční podpora

2007

V roce 2007 společnost poskytla dary a plnění ve výši 83.000 Kč v následující struktuře:
43.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - podpora projektu "komunitního centra v Praze - Hloubětíně"
20.000 Kč - O.s. Betel Česká republika – finanční podpora
20.000 Kč - Kung-fu škola Petry Lorenzové, o.s. – finanční dar na obnovu zničeného vybavení tréninkových prostor

2006

V roce 2006 společnost poskytla dary a plnění ve výši 228.000 Kč v následující struktuře:
154.000 Kč - O.s. Betel Česká republika - podpora centra na pomoc narkomanům a jiným závislým prostřednictvím darování automobilu Peugeot Boxer
40.000 Kč - Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze - podpora projektu "komunitního centra v Praze - Hloubětíně"
27.000 Kč - Kung-fu škola Petry Lorenzové, o.s.
7.000 Kč - Nadační fond překladu Bible – podpora studijního a konkordantního překladu knih Starého zákona

2005

V roce 2005 společnost poskytla dary a plnění ve výši 116.000 Kč v následující struktuře:
33.000 Kč - Nadace Soteria ve formě úhrady části ročního nájemného
25.000 Kč - Člověk v tísni, o.p.s. – na podporu projektu „SOS Srí Lanka“ pomoci obětem tsunami
25.000 Kč - Hands for Help, o.p.s. - na podporu pomoci obětem tsunami v zemích Bengálského zálivu
21.000 Kč - Občanské sdružení Tři, Čerčany - ve formě úhrady konzultací k projektu Hospice Dobrého pastýře
12.000 Kč - Nadace Vltava ve formě úhrady části ročního nájemného

2004

V roce 2004 společnost poskytla dary a plnění ve výši 234.000 Kč v následující struktuře:
133.000 Kč - Nadace Soteria (z toho úhrada části ročního nájemného ve výši 33.000 Kč) – podpora charitativních projektů
55.000 Kč - Nadace IHOPP – podpora ekumenického modlitebního a hudebního setkávání
12.000 Kč - Nadace Vltava (ve formě úhrady části ročního nájemného) – podpora komunitní nadace
10.000 Kč - Oáza, o.s. – podpora rekonstrukce farní budovy pro účely veřejně prospěšné činnosti sdružení v Mníšku pod Brdy
9.000 Kč - Nadační fond překladu Bible – podpora studijního a konkordantního překladu knih Starého zákona
5.000 Kč - Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov – podpora obecné činnosti zařízení
5.000 Kč - Salesiánské středisko mládeže v Plzni - podpora obecné činnosti zařízení
5.000 Kč - Soukromý dětský domov Koryta - podpora obecné činnosti zařízení

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023