Podklady pro bankovní úvěr

Pro zájemce o získání bankovního úvěru nabízíme přípravu potřebných podkladů.

Především se jedná o 

  • zpracování podnikatelského záměru,
  • prověření společnosti (due diligence),
  • vypracování finančního plánu a plánu cash-flow,
  • případně další analýzy jak firmy, tak i investičního záměru.
  •  

    VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023