Reference

Přestože významná část zkušeností, o kterou se VALUE ADDED při své činnosti opírá, je dána především minulou činností jednotlivých společníků, získala od konce roku 1999 společnost VALUE ADDED významnou řadu referencí:

Restrukturalizace a podpora řízení
Zajištění a audity veřejných zakázek a veřejných obchodních soutěží
Investiční poradenství
Procesní analýzy, reengineering, oceňování, audity a posudky
Ekologické služby
Podpora PR, prodejů a lobbying
Municipální klienti

 • Restrukturalizace a podpora řízení:

  • ROMO, a.s. – nákladová analýza a prosazení změn ve výrobě a obchodu, příprava finanční restrukturalizace a prosazení soudního vyrovnání věřitelů, nalezení investora;
  • Auto Motol BENI – pomoc při finanční restrukturalizaci a jednání s věřiteli, bankami a obchodními partnery,
  • ocenění a návrh finanční restrukturalizace hutních společností Z – Group (Železárny Veselí, Železárny Hrádek, Železárny Chomutov, VT Chomutov, Ferromet, Ferra, ČMOVS, Noval),
  • VÍTKOVICE a.s. – podpora strategického a finančního řízení skupiny společností ovládaných společností Vítkovice a.s.
  • RESTA s.r.o. – získání finančních zdrojů potřebných na realizaci podnikatelského záměru,
  • Metal Plast, Rýmařov - analýza podnikatelského záměru a prosazení finanční restrukturalizace při jednání s věřiteli,
  • Ing. Miroslav Puš – Linia – finanční restrukturalizace závazků,
  • První bobová s.r.o. – získání finančních zdrojů potřebných na realizaci podnikatelského záměru,
  • DCI s.r.o. – převzetí společnosti, mimosoudní vyrovnání věřitelů
  • RENDL svítidla s.r.o. – převzetí společnosti, finanční a věcná restrukturalizace
  • ocenění a návrh opatření umožňujících restrukturalizaci ekonomicky spjaté skupiny „Charouz“ (cca 40 společností převážně dealerství a servis Ford, Škoda, Mercedes, dále např. ABA – Air, Jihostroj Velešín, Jawa Moto, BPA),
  • ČKD Kutná Hora, a.s. - finanční restrukturalizace formou reorganizace v insolvenčním řízení
  • SCB Foundry, a.s. - návrh na reorganizaci, příprava reorganizačního plánu a vyjednání podpory věřitelů pro reorganizaci
  • Obden, s.r.o. - návrh finanční restrukturalizace formou reorganizace v insolvenčním  řízení
 •  
  Výběrová řízení
   
  • BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. - zadávací řízení na „Dodávku technologie elektrárny na výrobu elektrické energie z biomasy“ v rámci programu OPPI (hodnota zakázky 250 mil. Kč).
    
  • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice - Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy - otevřené nadlimitní řízení na stavební práce (hodnota plnění 215,3 mil. Kč bez DPH).
    
  • Svazek obcí Čistý Zlechovský potok - zadávací řízení „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV“ - otevřené nadlimitní řízení na stavební práce (hodnota plnění 163 mil. Kč bez DPH).
    
  • Metaldyne Oslavany s.r.o., zadávací řízení v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro projekt Inovace výroby ve společnosti Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. na dodávku lisu s tvářecí silou min. 16 000 kN a transferových zařízení (hodnota plnění 129,6 mil Kč).
    
  • Kovolis Hedvikov - zadávací řízení v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro projekt Inovace tlakově litých odlitků zavedením progresivních technologií na dodávku "Automatizovaných pracovišť tlakového lití kovu v polotuhém stavu metodou rheocasting" (hodnota plnění 82,6 mil. Kč).
    
  • TON a.s. - zadávací řízení na dodávku „Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení“ v rámci projektu Energetická optimalizace výrobní haly TON a.s. (hodnota zakázky 54 mil. Kč).
    
  • Kovolis Hedvikov - zadávací řízení nadlimitní zakázky na dodávku s názvem zakázky "Dodávka automatizovaného pracoviště tlakového lití s řízeným squeezem a automatizovaného pracoviště tlakového lití s vysokým vakuem" (hodnota plnění 48,4 mil. Kč).
    
  • BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. - zadávací řízení na stavební práce v rámci programu OPPI na projekt „Stavba elektrárny na výrobu elektrické energie z biomasy“ (hodnota zakázky 43 mil. Kč).
    
  • Domov svaté Rodiny - zadávací řízení k zakázce na provedení stavebních prací "Rekonstrukce objektu Domova svaté Rodiny - I. etapa" (hodnota plnění 42 mil. Kč)
    
  • Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín - organizace zadávacího řízení zakázky "Dodávka a montáž technologického výrobního celku Inovovaná Výroba Chemických Specialit" (hodnota plnění 28,7 mil.Kč bez DPH).
    
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací "Rekonstrukce 3. NP pavilonu D Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského" (hodnota plnění 19,6 mil. Kč)

               ... a další desítky menších výběrových řízení.

   
  Audity výběrových řízení
   
  • Magistrát hlavního města Prahy – technický a právní audit systému zadávání veřejných zakázek.
    
  • Úřad městské části Praha 1 - technický a právní audit systému zadávání veřejných zakázek.
    
  • Pražská vodohospodářská společnost, a.s. – procesní, ekonomická a právní analýza společnosti s důrazem na systém zadávání veřejných zakázek.
    
  • Město Mníšek pod Brdy – audit devíti veřejných zakázek v úhrnné hodnotě plnění 159 mil. Kč.
    
  • Spolana a.s. - audit 3 výběrových řízení v rámci programu OPPI na akci „Optimalizace systému regulace energií“ (hodnota zakázek 30 mil. Kč).
    
  • Státní fond životního prostředí - Audit zadání a plnění Veřejné zakázky "Zajištění finančně-technického poradenství pro SFŽP ČR a MŽP při implementaci přílohy č. 7 OPŽP" (hodnota zakázky 20 mil. Kč).
    
  • Středočeský kraj - Audit investičních akcí v oblasti dopravních a občanských staveb financovaných Středočeským krajem - 23 veřejných zakázek realizovaných Středočeským krajem v oblasti investic do dopravní infrastruktury a občanských staveb)

  Veřejné obchodní soutěže 

  • Oblastní nemocnice Příbram - prodej části podniku Nemocnice Rakovník, Nemocnice Třebotov, Nemocnice Hořovice, LDN Prčice a ÚOP Na Pleši.
    
  • Oblastní nemocnice Kladno - prodej části podniku Nemocnice Beroun a GaRC Kladno.
    
  • Oblastní nemocnice Kolín - prodej části podniku Nemocnice Nymburk a Nemocnice Brandýs nad Labem.
    
  • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - prodej části podniku Nemocnice Mělník.
    
  • Město Kutná Hora - prodej podílu města v Nemocnici Kutná Hora s.r.o.
    
  • Město Mariánské Lázně - prodej podílu města v Městské nemocnici Mariánské lázně s.r.o.
  • HEAD Sport s.r.o. – druhý největšího výrobce sportovních potřeb na světě – nákupní mandát na koupi majetku Českých drah;
  • BNP Paribas – mezinárodní banka – nákupní mandát na koupi UNION Group,
  • POTEZ CZ s.r.o. – nákupní mandát a zajištění úvěru na koupi ZVÚ POTEZ a.s., jednoho z největších českých výrobců technologií pro cukrovary a pivovary,
  • K+R Projekt - zástupce řetězce PENNY MARKET v ČR – nákupní mandát na společnost Maso Turnov s.r.o.,
  • Minerva a.s. – exklusivní distributor podnikových softwarových produktů NPG-Pro - nákupní mandát.
  • JITONA a.s. – odkoupení pohledávek od ČKA a vyjednání podmínek vstupu do společnosti Tuskulum a.s., největšího tuzemského výrobce nábytku
  • Magnum a.s. – odkoupení pohledávky od ČKA za společností MORA Moravia a.s., výrobce sporáků,
  • Lahvárna Ostrava a.s. – odkoupení pohledávek od ČKA a akcií od FNM a pomoc při ovládnutí společnosti VÍTKOVICE a.s.
  • Modřanská potrubní, a.s. – jeden z největších tuzemských dodavatelů technologií pro energetiku a plynárenství – prodejní mandát;
  • ATHIS imaging a.s. – druhá největší tiskárna na velkoplošné tisky – prodejní mandát;
  • Lyonnaisse des Eaux – mezinárodní vodárenská společnost – podíl na nákupním mandátu na koupi Pražské vodohospodářské společnosti,
  • Plzeňský holding a.s. – podpora jednání při prodeji akcií Pilskabel a.s. 
  • ABAS CiT  - Management s.r.o. - jedna z nejvýznamnějších společností na přepravu a manipulaci s hotovostí a ceninami - ocenění společnosti, vyhledání investora, návrh struktury transakce, zastupování klienta při prodeji, cenová jednání, příprava transakčních dokumentů vč. smluv o prodeji
  • ČKD Kutná Hora, a.s. - slévárna pro výrobu speciálních odlitků pro těžkou techniku  - příprava podkladů pro investory, vyjednání podmínek vstupu investora s nejlepší nabídkou, příprava transakčních dokumentů umožňujících vstup investora, poradenství investorům při jednání o koupi pohledávek od věřitelů
  • SCB Foundry, a.s. - slévárna v Českých Budějovicích pro výrobu těžkých odlitků zejména pro lokomotivy a železniční nákladní a osobní vozy - podklady pro investory, příprava struktury transakce, vyhledání a oslovení investorů, zastupování vlastníků při jednání s investory, vyjednání podmínek vstupu investora s nejlepší nabídkou, příprava transakčních dokumentů, poradenství investorům při jednání o koupi pohledávek od věřitelů
  • OBDEN, s.r.o. - společnost specializovaná na financování výroby, zásob a pohledávek - zastupování vlastníků při jednání s investory
  • PERFO LINEA, a.s. - největší tuzemský výrobce a prodejce děrovaných plechů - oslovení potenciálních investorů - jednání s vybraným investorem z oboru, vyjednání podmínek vstupu investora s odkoupením minoritního podílu 30 %, příprava  a uzavření transakčních dokumentů upravujících práva spoluvlastníků, přednostní práva na odkoupení či odprodej akcií, pravidla obchodní a vlastnické spolupráce
  • AKTINA kontakt, s.r.o. - direct mailingová společnost - oslovení investorů, zastupování prodávajících při jednání s preferovanými investory, příprava transakčních dokumentů, prodej společnosti v r. 2013 
 • Procesní analýzy, reengineering, oceňování, audity a posudky:
  • procesní analýza a návrh reengineeringu společnosti STMEM a.s. a Moravskoslezská elektromontážní a.s.
  • procesní analýza a návrh reengineeringu společnosti Elektrovod Bratislava a.s.
  • procesní analýza a návrh reengineeringu společnosti SINIT a.s. a ePRIM a.s.
  • procesní analýza a návrh reengineeringu společnosti Ligmet a.s.
  • ocenění společností skupiny ČKD (ČKD Praha Holding, ČKD Dopravní systémy, ČKD Praha, ČKD Choceň, Carborundum Electrite, ČKD DIZ) pro Konsolidační banku,
  • podíl na ocenění portfolia hlavních pohledávek Union Banky pro BNP Paribas,
  • ocenění skupiny společností První brněnské strojírny - PBS (PBS holding, PBS DIZ, PBS Metall, PBS Třebíč) pro imAGe a.s.,
  • ocenění ekonomicky spjaté skupiny „Tchecomalt“ (cca 13 společností sladovnické divize a divize ZZN) pro ČSOB,
  • oceňování pohledávek pro státní finanční instituce Českou konsolidační agenturu a KONPO (Truck Trade, Auto Prim Pardubice, Auto Prim Hradec Králové, Evona, Massag, Muller Sport Velkoobchod, Muller Sport Bohemia, ZD Leština, JSJ, Cacovické prům. závody, Exbio, Luna Mělník, Koželužny, Dřevokombinát Břeclav, Aspekta, MOSS),
  • ocenění portfolia pohledávek ve vlastnictví ČSOB obhospodařované společností Vltavín leasing,
  • oceňování a analýza dalšího postupu pro PGRLF (ZZN Nový Jičín, Mykodružstvo Bítozeves),
  • oceňování komunálních vlastnických podílů a analýza možností postupu při nakládání s nimi pro Plzeňský holding (Pilskabel, Plzeňské komunikace),
  • oceňování a analýzy pro jednotlivé soukromé klienty (ZVÚ Potez, Maso Turnov, Auto Motol Beni, Autocentrum Motol, Metal Plast Rýmařov, Athis imaging, Eclipse, ZZN Praha, ZZN Pardubice, Galvos, Škoda Steel – modelárna, Bateria Slaný, Bonex Teplice, Resta Praha, Modřanská potrubní, Ligmet),
  • právní audit a poradenství týkající se financování strategických investic Zájmového sdružení právnických osob VOK - Mníšek pod Brdy,
  • činnost pro městský úřad Příbram – právní rozbor dokumentů souvisejících s činností vodohospodářské a teplárenské společnosti, ocenění aktiv města v těchto společnostech a podpora řízení
  • ABAS CiT Management, s.r.o. - ocenění společnosti
  • ČKD Kutná Hora, a.s. - analýza hospodaření společnosti, ocenění společnosti a pohledávek věřitelů
  • SCB Foundry, a.s. - analýza hospodaření společnosti, ocenění společnosti a pohledávek věřitelů
  • OBDEN, s.r.o. - analýza hospodaření společnosti, ocenění společnosti a pohledávek věřitelů
  • PERFO LINEA, a.s. - ocenění společnosti
  • Aktina kontakt, s.r.o. - ocenění společnosti, předvstupní due dilligence pro prodávajícího
  • Holík International, s.r.o. - ocenění společnosti UNITOP, s.r.o. - výrobce speciální obuvi
  • Raiffeisenbank, a.s. - analýza společností skupiny LESS (LESS, a.s., LESS & FOREST, LESS & PATRIK, LESS & ENERGY), působících v oblasti těžby a zpracování dřeva se zaměřením na likviditu společností a jejich schopnost splácet úvěry.
  • Raiffeisenbank, a.s.- analýza společnosti ASKO Nábytek s.r.o. - rozbor hospodaření společnosti pro RB k otázce úvěrování
  • VLTAVÍN leas, a.s. -  ocenění leasingové společnosti pro vlastníka a analýza hospodaření jako podklad pro financující banky
  • VLTAVÍN - PORTAL, s.r.o., VLTAVÍN Gate, s.r.o. - ocenění společnosti pro vlastníky pro vzájemné majetkové vypořádání.
  • VLTAVÍN - obchodní s.r.o. - ocenění pro vlastníky
  • MODESTIA s.r.o. - ocenění pro vypořádání mezi vlastníky
  • Charouz Group, s.r.o. - ocenění společností ve skupině Antonína Charouze - United Auto s.r.o. (prodej automobilů exkluzivních značek), JANIŠ Motorsport, s.r.o. (dealerství zn. Ford), ACA 1213 (asistenční služba)
    
 • UNION BANKA a.s., v likvidaci – likvidátor  
   
  • Kovohutě Povrly – vyjednání dodatečného uzavření ekologické smlouvy s FNM,
  • Jihočeské dřevařské závody a.s. – analýza ekologické problematiky
  • MĚĎ Povrly a.s. – podpora při výstavbě čističky odpadních vod,
  • Vítkovice a.s. – řízení oblasti ekologických sanací ve skupině Vítkovice a.s.
  • Město Příbram – pomoc při jednání souvisejícím s výstavbou čistírny odpadních vod  
    
    
 • Podpora PR, prodejů a lobbying:
  • tyto služby většinou souvisí s řešením zakázek uvedených výše nebo není zájmem klienta zveřejňovat tuto činnost jako referenční případy. Jako samostatné reference lze uvést::
  • činnost při marketingu a podpoře prodejů produktů společnosti Consygen, inc.,
  • činnost při marketingu a podpoře prodejů produktů společnosti Ultraseal, inc.,
  • činnost při marketingu a podpoře prodejů produktu společnosti IDEXX Laboratories, inc., 
    
    
 • Municipální klienti:
  • Magistrát hlavního města Prahy – technický a právní audit systému zadávání veřejných zakázek .
  • Úřad městské části Praha 1 - technický a právní audit systému zadávání veřejných zakázek
  • Pražská vodohospodářská společnost, a.s. – procesní, ekonomická a právní analýza společnosti s důrazem na systém zadávání veřejných zakázek ;
  • Krajský úřad Jihočeského kraje – analýza způsobu pojištění majetku Jihočeského kraje a posouzení činnosti pojišťovacího makléře
  • Město Plzeň - Plzeňský holding, a.s. – ocenění a analýza možností právního postupu Plzeňského holdingu, a.s. po úmrtí společníka v komunální stavební firmě.
  • Město Příbram – analýza ekonomické a právní situace vodohospodářských a teplárenských služeb ve městě, ocenění aktiv města v těchto společnostech, úprava postavení města Příbram v rámci vodohospodářského svazku obcí.
  • Město Příbram – příprava a organizace opakovaného výběrového řízení na nového provozovatele vodohospodářského majetku Města Příbram
  • Město Plzeň - Plzeňský holding a.s. (magistrátní společnost) - ocenění městské kabelové televizní společnosti PILSKABEL a.s. Zároveň byl zpracováván odborný posudek na nákladovost projektu propojení městského informačního okruhu s optickou sítí některého z provozovatelů kabelových televizí.
  • Město Mníšek pod Brdy - Zájmové sdružení právnických osob VOK – právní audit a poradenství týkající se financování strategických investic VOK;
  • Obec Čeladná – majetkový a ekonomický audit a návrh restrukturalizace hospodaření a majetku obce.
  • Město Mladá Boleslav - ocenění společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. - distributora tepla ve 100% vlastnictví města


   Kromě výše uvedených klientů máme ve všech oblastech i klienty, kteří si po dobu realizace spolupráce, či po ní, nepřejí být prezentováni.

   Odborníci VALUE ADDED se od roku 1990 významně podíleli na privatizaci majetku státu v hodnotě 750 mld. Kč, na řízení a restrukturalizaci průmyslových podniků a českých bank, na vstupu více než 100 úspěšných zahraničních investorů, na vymožení privatizačních pohledávek v hodnotě více než 12 mld. Kč, na zadávání a dozorování ekologických investic v hodnotě 4,5 mld. Kč.

   Mezi transakcemi, pod kterými jsou podepsáni, patří vstup banky NOMURA do IPB a.s., konsorcia TELSOURCE do SPT TELECOM a.s., farmaceutické korporace IVAX do GALENA a.s., společnosti SIEMENS do MEZ Mohelnice a.s., MEZ Frenštát a.s., a MEZ Drásov a.s., nucené vyrovnání LET Kunovice a.s., restrukturalizace skupiny AERO a.s., a UNIPETROL a.s., či finanční restrukturalizace českých bank. Odborníci VALUE ADDED se podíleli na vstupu RENAULT do společnosti Karosa Vysoké Mýto, VILLEROY & BOCH do Kaolin Hlubany, CONSIL do Silon Planá, na vstupu konsorcia investorů IOC do České rafinérské, na restrukturalizaci a fůzi UNIPETROL GROUP a vstupu investorů do vodárenských společností v Karlových Varech, v severních Čechách a na jižní Moravě.

    

   .
VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023