Naše služby

Poradenská činnost
• ekonomické, organizační a právní poradenství,
• poradenství v oblasti manažerského řízení
• poradenství v oblasti restrukturalizace a krizového řízení podniků
• poradenství v oblasti komplexního řešení pohledávek
• poradenství při převodu či prodeji majetkových účastí
• poradenství při realizaci výběrových řízení (dle zákona o veřejných zakázkách i veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku) pro zadavatele
• poradenství pro uchazeče ve výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb. O zadávání veřejných zakázek
• poradenství v oblasti marketingu a public relations
• poradenství ve věci ekologických sanací

Expertní činnost
• finanční analýzy, oceňování podniků a pohledávek,
• externí posouzení či vypracování finančního plánu a plánu cash-flow
• řešení pohledávek a realizace zástav,
• vyhledávání investic, investiční poradenství,
• posuzování investičních záměrů
• posouzení způsobu financování investičních záměrů
• revitalizace podniků, fůze, akvizice
• hloubkové prověření společnosti (due diligence)
• podpora řízení firem – dočasný, či trvalý outsorcing některých manažerských funkcí
• outsourcing projektového managementu
• finanční a věcné restrukturalizace,
• návrhy optimalizace kapitálové a finanční struktury
• lobbying, negotiation – vyjednávání jménem klienta a prosazování jeho zájmů
• organizace veřejných zakázek pro zadavatele
• organizace veřejných obchodních soutěží
• organizace valných hromad
• příprava žádostí na čerpání dotací a grantů z fondů Evropské unie a ČR
• vypracování podkladů potřebných pro získání bankovního úvěru
• vypracování podnikatelského záměru, investičního projektu
• založení neziskové organizace
• návrhy firemní Corporate Social Responsibility

Investiční činnost
• investice na trhu s nemovitostmi,
• pomoc při zhodnocení rentability nemovitosti a s prodejem konečnému investorovi
• corporátní investice především do malých a středních podniků a následná revitalizace
• koupě podniků, jejich sanace a následný prodej
• zprostředkování investičních příležitostí

 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023