Fondy Evropské unie a ČR

Pro zájemce o získání dotací z fondů EU a ČR nabízíme pomoc při zpracování potřebných podkladů k žádosti o podporu, včetně zajištění nezbytných výběrových řízení dle pravidel pro získání dotace. Výběrová řízení jsou vždy připravována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a podmínkami konkrétního dotačního programu. Našim klientům nabízíme i pomoc při vyjednávání úvěru na profinancování realizace projektu, včetně úvěru na pokrytí případné spoluúčasti záměru.

V neposlední řadě nabízíme též součinnost při řízení realizace příslušného projektu, včetně zpracování požadovaných monitorovacích zpráv.

Jsme schopni a připraveni vyhledat pro váš záměr vhodný program podpory. Na základě analýzy Vašeho záměru, typu žadatele a konkrétního dotačního programu/opatření jsme schopni odhadnout pravděpodobnost úspěchu získání dotace. Následně, po provedení analýzy dotačního záměru, jsme pro Vás připraveni "na klíč" připravit žádost o dotaci, a to se zajištěním všech nezbytných příloh (studie proveditelnosti, podnikatelský plán a řady dalších náležitostí).

Garantujeme, že námi zpracovaná žádost úspěšně projde kontrolou formální přijatelnosti. Neméně důležitá je pro naše klienty i skutečnost, že maximální část naší odměny bude součástí uznatelných nákladů projektu. Mezi naše klíčové přednosti patří především kvalita našeho týmu. Tým VALUE ADDED tvoří odborníci na problematiku dotací z fondů EU, kteří mají již bohaté a dlouholeté zkušenosti s touto problematikou a ovládají nezbytný úřednický jazyk, tzv. "bruselštinu". Součástí týmu jsou i renomovaní ekonomové, právníci, analytici a odborníci na projektové řízení. 

Zaměřujeme se především na projekty dle pravidel OP PIK, OPŽP a Program rozvoje venkova (PRV).

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023