Organizace veřejných zakázek

Nabízíme zajištění organizace veřejných zakázek i veřejných obchodních soutěží pro zadavatele a poradenství pro uchazeče ve výběrových řízení v celé škále příslušného procesu: 

  • doporučení, jak nastavit zadávací řízení;
  • konzultace při vypracování podmínek zadávacích řízení s klientem, popř. s odpovědnými pracovníky poskytovatele dotace;
  • zpracování dokumentů pro oznámení veřejné zakázky včetně jejich zveřejnění;
  • poskytování zadávací dokumentace uchazečům;
  • podpora činnosti příslušných komisí;
  • zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení;
  • vypracování zpráv zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky a ukončení zadávacího řízení;
  • zkompletování dokumentace pro archivaci;
  • pomoc při přípravě smluv s vybraným uchazečem;
  • v případě vznesení námitek proti průběhu řízení vypracování stanoviska zadavatele, vypracování dokumentů vyžádaných orgány dohledu a provedení opatření uložených orgány dohledu.

Pro veřejné, dotované i sektorové zadavtele nabízíme také službu auditu realizovaných veřejných zakázek.

Pro uchazeče nabízíme pomoc při přípravě nabídek k získání veřejné zakázky.

Nahlédněte do našich referencí.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023