Registrace byly předány poté, co všech osm nabyvatelů doplatilo za kupovaná zdravotnická zařízení zbylých 70 procent kupní ceny, čímž splnili další podmínku pro to, aby dnes mohli na krajském úřadě v Praze registrace pro svoji činnost ve zdravotnických zařízeních převřít. Prvních 30 procent zaplatili již 19. května 2007 při podepisování smluv, na jejichž základě se stali novými vlastníky nemocnic.„Přestože jepřevod zdravotnických zařízení velmi složitý proces, proběhlo podepisování smluv i dnešní přebírání registrací bez vážnějších problémů. Skutečnost, že se v osmi případech podařilo dokončit převod privatizovaných nemocnic bez komplikací tak lze označit jako nesporný úspěch. Prostředky získané prodejem budou využity výhradně k modernizaci oblastních nemocnic,“uvedl Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje.Dva budoucí majitelé - město Nymburk a společnost MEDA zájemce o NsP Mělník zatím v přípravě převodu zdravotnických zařízení pokračují.

 

Celková suma za 8 zdravotnických zařízení splacená k dnešnímu dni na účet jednotlivých oblastních nemocnic Středočeského kraje představuje 276 260 000 Kč.

Nemocnice Beroun – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice SČK
Jessenia s.r.o., Praha 4
(kupní cena 20 mil. Kč, výše investic 30 mil. Kč)

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno – ON Kladno, a.s., nemocnice SČK
GARC Kladno, s.r.o., Kladno
(kupní cena 28 mil. Kč, výše investic 6 mil. Kč)

Nemocnice s poliklinikou Brandýs n/L. – St. Boleslav – ON Kolín, a.s., nemocnice SČK

PP Hospitals, s.r.o., Dačice

(kupní cena 7,8 mil. Kč, výše investic 13 mil. Kč)

Nemocnice Hořovice - Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
NH Hospital s.r.o., Praha 10
(kupní cena 50 mil. Kč, výše investic 40 mil. Kč)

Nemocnice s poliklinikou Rakovník - Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Privamed Healthia s.r.o., Plzeň
(kupní cena 61,1 mil. Kč, výše investic 30,3 mil. Kč)

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Prčice – Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

EFFECTIVE FINANCE CORPORATION a.s., Zlín 12
(kupní cena 28 mil. Kč, výše investic 2 mil. Kč)

Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši - Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Health Plus, s.r.o., Praha 2
(kupní cena 45 mil. Kč, výše investic 42 mil. Kč)

Nemocnice Třebotov -Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
LDN Třebotov, a.s., České Budějovice
(kupní cena 36,36 mil. Kč, výše investic 45 mil. Kč)

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023