Průvodce pro Investora - Business Anděl:

V této sekci  naleznete informace pro začínající i již pokročilé investory. Tyto informace by měly zabránit  obvyklým chybám a ozřejmit  investorům způsob a průběh  spolupráce s VALUE ADDED, a.s., tak by investoři věděli, co od této spolupráce mohou očekávat a co nikoliv.

Investování do začínajících nebo růstových projektů je riziková záležitost, ve které lze o vložené investice i přijít. Na druhé straně toto investování poskytuje velký prostor pro zhodnocení investice a pro zisk, zvláště, když  strategií VALUE ADDED, a.s. je vybírat,  prověřovat a nabízet  pouze projekty s výrazným růstovým potenciálem.


Investor sice není naším klientem, ale máme velký  zájem na tom, abychom si vzájemně rozuměli.

ZLATÁ PRAVIDLA INVESTORA:


1. Riskujte jen tolik,  kolik si můžete dovolit ztratit!
 To znamená, že byste se svojí investici neměl zadlužit a ohrozit tak v případě ztráty svojí budoucnost. Ubezpečte se – třeba i s pomocí svého finančního poradce- že i v případě úplné ztráty své investice zůstanete solventní.

2. Trh,  na který investujete není likvidní
Buďte si vědom toho, že náhlý exit z investice není  většinou uskutečnitelný a vyžaduje delší čas k přípravě. .

3. Prověřujte a pak investujte!
Neinvestujte předtím, než se důkladně seznámíte s manažerským týmem a obchodním plánem. Určitě si budete prověřovat i další aspekty, ale spokojenost s lidmi  a obchodní plánem je nejdůležitější. Osobní porozumění s manažerským týmem je navýsost důležité, příznivá osobnostní alchymie dělá divy!

4. Používejte svoje instinkty!
Nejlépe si poradíte vy sám s přiměřeným respektem k doporučením  odborníků. Máte peníze na investování, protože jste je dokázal nejdříve vydělat. Mějte tedy důvěru ve vlastní úsudek – určitě se  častěji rozhodnete správně než špatně.

5. Nebuďte příliš pasivní !
Čím více se budete zajímat o svojí investici, tím má větší šanci na úspěch. Pokud nebudete ve vedení firmy, postarejte se, aby v něm byl někdo, kdo bude hájit vaše zájmy. Je to tvrdá práce, ale z dlouhodobé perspektivy se vyplatí.

6. Rozmyslete si v jakém oboru chcete začít investovat.
Pro začínajícího investora je určitě  lepší si předem vyhlédnout  obor,  ve  kterém by chtěl začít investovat. To se sice lehce řekne a obtížněji vykoná, ale jakmile si vyberete obor bude se Vám i ta pravá investice vybírat snadněji.
 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023