Dotace ze strukturálních fondů

Naše oddělení EU fondů je připraveno zpracovat pro vás na klíč žádost o dotaci na váš záměr!

Aktuální výzvy

V našem týmu jsou odborníci na problematiku EU ovládající nezbytný jazyk, tzv. "bruselštinu", ekonomové, právníci, analytici i odborníci na projektové řízení.

Jsme schopni vyhledat pro váš záměr vhodný program podpory, na základě analýzy záměru, typu žadatele a konkrétního programu/opatření odhadneme pravděpodobnost úspěchu získání dotace. Následně můžeme připravit žádost o dotaci včetně zajištění všech nezbytných příloh (včetně studie proveditelnosti, podnikatelského plánu, atd.) - garantujeme, že námi zpracovaná žádost úspěšně projde kontrolou formální přijatelnosti.

Dále nabízíme pomoc s administrativou projektu (zpracování monitorovacích zpráv, řízení projektu atd.), jsme schopni zorganizovat výběrové řízení dle konkrétních podmínek programu i dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Jsme pružní ve formě odměňování za naše služby, maximální část naší odměny bude součástí uznatelných nákladů projektu.

Máte záměr a nevíte, kde začít?

Zašlete nám vyplněný formulář projektového záměru a na jeho základě vám zpracujeme základní analýzu vašeho projektu s návrhem dalšího postupu. Poté se můžete sami rozhodnout, zda využijete našich služeb pro získání dotace na váš projekt.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023