Aktuální výzvy

V současné době je vyhlášena řada výzev různých operačních programů.

K vaší pozornosti doporučujeme zejména:

  • ICT v podnicích ... můžete získat dotaci až 20 mil. Kč na pořízení podnikového informačního systému včetně tvorby e-commerce řešení, WWW stránek, nezbytný HW i SW, včetně implementačních nákladů a nákladů na poradenské a konzultační služby. (V našem týmu je specialista registrovaný v národním registru poradců na poradenské služby v oblasti ICT a můžeme vám tak poskytnout odborné poradenství garantované úrovně.)
  • Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ROP Jihovýchod) ... výstavba a technické zhodnocení turistické infrastruktury; technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu; výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení pro cestovní ruch; značení a úprava cyklotras, atd. (Pokud plánujete svůj projekt obdobného zaměření realizovat v jiném kraji než na Vysočině či Jihomorovském kraji, kontaktujte nás! Najdeme nejbližší vhodnou výzvu ve vašem regionu.)
  • Služby v oblasti veřejného zdraví ... modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků specializovaných pracovišť národní sítě traumatologické a onkologické péče

Pro více informací o problematice Strukturálních fondů a všech aktuálních výzvách naleznete na serveru: www.strukturalni-fondy.cz.

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023