nabízí komplexní služby ekonomů a právníků, kteří mají ve svém souhrnu v České republice jedinečnou zkušenost:

- z řízení podniků, bank, státních institucí a neziskových organizací,
- s prodejem majetku, akcií a společností,
- s investičním bankovnictvím,
- se zpracováváním finančních analýz a oceňování společností,
- s oceňováním a vymáháním pohledávek,
- s řešením odstraňování starých ekologických škod,
- s praktickým uplatňováním zákona o cenných papírech a zákona o bankrotech,
- a s komunikací s medii, bankami a státními institucemi
 

Tyto zkušenosti vycházejí z komplexní znalosti investičního prostředí, z podrobné znalosti široké škály investičních příležitostí a potenciálních investorů a postihují obchodní, finanční, právní i daňové aspekty řešených problémů.

Největší „přidanou hodnotu“ nabízí VALUE ADDED v oblasti analýz, řízení a manažerské podpory firem a podniků a v oblasti stále ještě neukončeného procesu privatizace, investic, akvizic, prodejů, fúzí a vytváření společných podniků. Současně zajistíme svým klientům přidanou hodnotu i v řadě souvisejících oblastí, např. v oblasti vymáhání pohledávek, v oblasti ekonomických a právnických auditů, v oblasti obchodu, marketingu a PR, v oblasti vyhledávání příležitostí a kontaktů.

 


VALUE ADDED, a.s., Opletalova 958/27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023